ค่าคอร์ท + ค่าลูกแบดฯ:
ซื้อลูกแบดฯ (หลอด):
1
- +
ลูกแบดหลอดละ: - +
ลูกแบดลูกละ:
63

จำนวนชั่วโมงรวม:
3
- +
ค่าคอร์ท + น้ำ / ชั่วโมง:
จำนวนเงินที่ต้องเก็บได้ทั้งหมด:
-
รวมจำนวนลูกแบดที่ใช้ไป:
-
คำนวณค่าใช้จ่ายต่อคน: